Реєстрація АТ

Реєстрація акціонерного товариства

                Якщо ви плануєте розпочати власну справу у великому бізнесі, то ведення справ в рамках ФОП або ТОВ буде дещо обмежувати Ваші можливості. В такому випадку Вам необхідно створити акціонерне товариство.
               Акціонерне товариство – це така форма товариства, при якій статутний капітал розподіляється на акції, що мають однакову номінальну вартість, при цьому відповідальність такого товариства за власними зобов’язаннями обмежується виключно його майном, а для акціонерів ризик збитків, пов’язаних із діяльністю такого товариства, обмежується вартістю належних їм акцій, крім випадків, визначених законом.
              Переваги ведення господарської діяльності у формі АТ полягають у можливості залучати необмежені фінансові ресурси шляхом здійснення внесків до статутного капіталу. При чому такі внески можуть здійснюватися як засновниками, так і третіми особами.
              Також до переваг ведення господарської діяльності у формі АТ відносяться наступні:
              – можливість залучати інвестиції;
              – можливість отримання дивідендів;
              – наявність акцій дає право претендувати на частку майна АТ при його ліквідації;
              – можливість брати участь в управлінні АТ власникам простих акцій;
              – крім інших активів, акції можуть бути, використовуватися в будь-яких операціях їхнього власника, зокрема надання їх в заставу;
              – акціонери не відповідають за зобов’язаннями АТ, а несуть відповідальність за діяльність товариства виключно у межах вартості належних їм акцій;
              – відповідальність АТ за власними зобов`язаннями обмежується виключно належним йому майном;
              – за умови успішної діяльності АТ ринкова вартість його акцій може значно перевищити номінальну.
              Статутний капітал АТ має становити не менше 1250 мінімальних заробітних плат, при цьому береться розмір мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) АТ.
              Акціонерні товариства бувають двох видів за своїм типом: публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.
              АТ, як і будь-яка юридична особа, вважається створеним з дати його державної реєстрації в установленому законом порядку.
              Для того щоб створити АТ його засновники мають провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію АТ. Установчими документами акціонерного товариства є статут.
              Етапи створення АТ:
              1) збори засновників приймають рішення про створення товариства та щодо закритого (приватного) розміщення його акцій;
              2) звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) із заявою про реєстрацію випуску акцій;
              3) реєстрація НКЦПФР випуску акцій та надання відповідного тимчасового свідоцтва про реєстрацію;
              4) надання акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
              5) підписання правочину про обслуговування емісії акцій з визначеною законом державною установою, що здійснює депозитарну діяльність;
              6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;
              7) здійснення оплати засновниками повної вартості акцій;
              8) прийняття установчими зборами товариства рішення щодо затвердження результатів дій передбачених в етапі 6, а також затвердження установчих документів (статуту) товариства;
              9) державна реєстрація товариства у відповідних органах державної влади;
            10) здійснення НКЦПФР реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
           12) видача свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
           13) отримання засновниками товариства правовстановлюючих документів на акції.