Service IconДоговір комерційної концесії

Мрієте стати власником вже відомого та успішного бізнесу або, навпаки, прагнете розширення та просування свого чинного бізнесу? Франчайзинг стане вам у пригоді, а точніше – комерційна концесія, як визначено українським законодавством. За Договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату та відповідно до умов встановлених правоволодільцем право використовувати у своїй підприємницькій діяльності комплекс прав, що належать правоволодільцю. Що необхідно вказати у договорі? • Обсяг та конкретизацію прав інтелектуальної власності та умови і режим їх використання; • Процедуру передачі прав інтелектуальної власності – які документи, інформація коли та у якому вигляді передається; • Територію, на якій дозволяється використання прав інтелектуальної власності; • Структуру, розмір та порядок виплати винагороди, особливо чітко прописати правила розрахунку роялті; • Детальні права та обов’язки кожної сторони; • Порядок та процедуру підтримки й надання консультацій правоволодільцем, у тому числі технічної підтримки, навчання персоналу тощо; • Детальні стандарти і правила роботи та ведення бізнесу; • Право на контроль за діяльністю користувача та його порядок здійснення правоволодільцем; • Порядок, форму та процедуру надання звітів щодо результатів діяльності користувача; • Умови щодо нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці та відповідальність за її розголошення; • Відповідальність за порушення умов договору; • Порядок зміни умов договору; • Строк договору та чіткі випадки й умови припинення договору; • Застосоване до договору право (актуально, якщо сторони резиденти різних країн) та порядок вирішення спорів; • За бажанням сторін, але рекомендовано: • обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території; • обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору; • обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця; • обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. Які переваги укладення такого договору? Для правоволодільця: стабільний щомісячний прибуток та одноразова «вступна» винагорода; монетизація своєї інтелектуальної власності; підвищення впізнаваності власного бренду; покращення своєї бізнес-моделі; швидкий розвиток своєї мережі, просування своєї продукції та послуг за менших ризиків і витрат. Для користувача: відомий бренд та налагоджені успішні бізнес-процеси; професійні консультації та підтримка правоволодільця у веденні та розвитку бізнесу; мінімальні ризики при запуску бізнесу. Отже, користувач отримає можливість розвивати свій бізнес з використанням прав інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, фірмових найменувань, комерційних таємниць, ІТ-системи тощо), а також комерційного досвіду та ділової репутації правоволодільця, а правоволоділець отримає за це винагороду (як одноразову, так і щомісячну) від користувача. Alter пропонує клієнтам свої послуги у розробленні договору комерційної концесії, у тому числі двомовного документа (англійською та українською мовами). Для початку роботи клієнту необхідно надати відомості про себе та другу сторону, а також детальну інформацію щодо досягнутих між ним та другою стороною умов та принципів взаємного співробітництва, у тому числі про права інтелектуальної власності правоволодільця; територію дії договору; розмір та порядок виплати винагороди; порядок консультування та надання допомоги користувачеві; заборони та обмеження для сторін. Стандартний термін виконання – 5 робочих днів.

Запит на консультацію

Ваш запит приватний

5 днів в тиждень з 10:00 до 18:00

Вибрати варіант