Податок на виведений капітал у Польщі

З 1 січня 2021 року у Польщі набувають чинності зміни до податкового законодавства, які стосуються оподаткування прибутку підприємств. По суті, запроваджується певна варіація податку на виведений капітал за естонським прикладом (далі - ПнВК).

Що таке податок на виведений капітал? ПнВК – це схема оподаткування, коли компанія сплачує податок не із усього прибутку за податковий рік (включаючи авансові платежі), а лише тоді, коли розподіляє прибуток між власниками компанії і винятково на суму такого розподіленого прибутку. Реінвестуєте прибуток у компанію – податок не сплачуєте. Простими словами – це відтермінування сплати податку на прибуток, що сприяє розвитку бізнесу і спрощує податкові розрахунки та звітність. Польський ПнВК спрямований на малі та середні підприємства (компанії з обмеженою відповідальністю та акціонерні компанії), прибуток яких не перевищує 100 млн. злотих (за даними польських податкових органів це майже 98% компаній зазначеної форми власності). Застосування ПнВК є добровільним, проте варто пам’ятати, що обравши цю схему оподаткування, компанія не зможе більше користуватися податковими та інвестиційними пільгами, наприклад, пільгами на науково-дослідну діяльність, вирахуванням з бази оподаткування за зроблені благодійні пожертви). Як обрати схему ПнВК? ПнВК не застосовується автоматично, компанії необхідно подати заяву про обрання такої схеми оподаткування у відповідну податкову установу до кінця першого місяця податкового року, з якого починається застосування ПнВК – для більшості підприємств до 1 лютого 2021 року.

Хто має право застосовувати ПнВК? Компанія має відповідати УСІМ наступним критеріям:

 1. Компанія відноситься до малих чи середніх підприємств (Sp. Z o.o. або Spółka akcyjna), загальний дохід якої не перевищує 100 млн злотих (приблизно 25 млн євро) на рік.
 2. Учасниками компанії є лише фізичні особи.
 3. Компанія не має частки у статутному капіталі інших компаній чи будь-яких інших корпоративних прав; не має паїв у пайовому інвестиційному фонді; не має права на отримання прибутку у якості бенефіціара або засновника трасту, фонду чи іншої організації; не є стороною фідуціарних відносин.
 4. Компанія має мінімум 3 працевлаштованих працівників (не включаючи учасників компанії) АБО здійснює щомісячні виплати 3 особам, які надають їй послуги/виконують роботи на контрактній основі (не включаючи учасників компанії), що втричі перевищують середньомісячну суму винагороди для подібних послуг/робіт, і соціальні відрахування з таких виплат.

Для новостворених компаній передбачене послаблення: вимога щодо 3 працівників не застосовується у перший рік діяльності компанії і два наступних податкових роки. Починаючи з другого року необхідно поступово збільшувати кількість працівників – по одному за кожен податковий рік. Для малих підприємств – 1 працівник протягом першого податкового року.

 1. Пасивний дохід становить менше 50% загального доходу компанії.
 2. Компанія не зобов’язана подавати звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.
 3. Компанія має здійснювати капітальні вкладення, включаючи інвестиції у виробництво та придбання основних засобів. Такі вкладення повинні бути збільшені для малих підприємств на 15% (але не менше 20 тис. злотих) за дворічний період застосування ПнВК і для усіх інших підприємств на 33% (не менше 50 тис. злотих) за чотирирічний період застосування ПнВК. Не виконується будь-який критерій – компанія позбавляється права на застосування ПнВК. Виняток – перевищення ліміту у 100 млн. злотих, тоді застосовується додатковий податок у розмірі 5%.

Період застосування ПнВК? ПнВК застосовуватиметься на період у 4 роки з можливістю продовження на такий же наступний період. Ставки податку і база оподаткування: Ставки ПнВК:

 • 15% для малих підприємств;
 • 25% для усіх інших. Зазначені вище ставки можуть бути зменшені на 5 відсоткових пунктів (і становити 10% і 20% відповідно), якщо інвестиційні витрати (капітальні вкладення), понесені платником податків, перевищують встановлені законодавством граничні значення (див. пункт 7 критеріїв). Такі ставки вище на 6% від стандартних ставок податку на прибуток підприємств (9% і 19% відповідно). Малі підприємства – дохід до 2 млн євро (приблизно 9 млн злотих) за податковий рік. Тим не менш, не варто забувати, що ще необхідно сплачувати податок на дохід фізичних осіб у разі виплати дивідендів, який становить 19% (для нерезидентів – 15%, якщо наявна угода про уникнення подвійного оподаткування, - це Україна, Білорусь, Вірменія, Казахстан, РФ та десятки інших країн).

АЛЕ для учасників компанії-платника ПнВК будуть наступні послаблення – такий учасник при сплаті податку за отримані дивіденди зможе вирахувати зі свого податку

 • 41%, якщо ставка ПнВК компанії 15%;
 • 37%, якщо ставка ПнВК компанії 25%;
 • 71%, якщо ставка ПнВК компанії 10%;
 • 51%, якщо ставка ПнВК компанії 20%. Тобто загальний рівень оподаткування для учасника компанії-платника ПнВК зменшиться по відношенню до учасника компанії-платника стандартного податку на прибуток.

База оподаткування:

 • Розподілений прибуток (дивіденди), включаючи прибуток, що розподіляється на покриття збитків;
 • Прихований розподілений прибуток та нефінансові витрати на користь учасників компанії чи пов’язаних осіб;
 • Прибуток від зміни вартості активів у разі реструктуризації діяльності;
 • Чистий прибуток у податковому році, в якому платник податку перестав бути платником ПнВК.

Переваги ПнВК:

 • Сприятливі умови для розвитку і швидкого зростання бізнесу;
 • Відсутність податку на реінвестований у компанію прибуток;
 • Відстрочення часу сплати податку на прибуток;
 • Спрощення податкового обліку і мінімальні адміністративні зобов’язання;
 • Зменшений податок на доходи фізичних осіб для учасників компанії у разі виплати дивідендів.

Недоліки ПнВК:

 • Підходить лише для невеликих підприємств;
 • Неможливість додатково застосовувати податкові та інвестиційні пільги (наприклад, податок буде сплачуватися і на видатки компанії на благодійність);
 • Компанія зобов’язана витрачати значну частину прибутку на капітальні вкладення.
 • Самі ставки податку на розподілений прибуток збільшені на 6% від стандартних ставок податку на прибуток – критично, адже під такий ПнВК підпадають усі видатки компанії;
 • Якщо компанія перестала бути платником ПнВК (відмовилася від застосування цієї схеми або була позбавлена такого права за невідповідність критеріям) – їй необхідно сплатити ПнВК на усю суму чистого прибутку за податковий рік, в якому вона перестала бути платником ПнВК.

Чи підходить для вашої компанії оподаткування за схемою ПнВК залежить від того, чи плануєте ви принаймні 4 роки підряд реінвестувати більшість свого прибутку назад у компанію (спойлер: потрібно буде сплатити ПнВК на усю суму чистого прибутку (не лише розподіленого) за податковий рік, в якому компанія втратила статус платника ПнВК), чи користуєтесь ви податковими та інвестиційними пільгами (спойлер: їх не можна буде застосовувати), чи фінансуватиметься компанія за рахунок позик, отриманих від учасників або пов’язаних осіб (спойлер: доведеться сплачувати ПнВК на відсотки за позиками та комісійні). Взагалі до ПнВК потрібно обережно підходити компаніям, які часто проводять операції, що можуть бути кваліфіковані як прихований прибуток (законодавець наводить досить широке тлумачення цього терміну), адже усі такі операції підлягають оподаткуванню. У цілому ж ПнВК чудова нагода для швидкого розвитку і зростання вашого бізнесу, але лише якщо це ваша першочергова мета.

Для детальної консультації звертайтеся до Alter. Ми тісно співпрацюємо з нашими польськими партнерами і зробимо усе можливе, щоб вам допомогти.